INFORMATIEMEMORANDUM

Samenstellen van Informatiememorandum  voor een beleggingsfonds ten behoeve van aantrekken additioneel kapitaal bij institutionele beleggers.