HAALBAARHEIDSSTUDIE EN ONTWERP VERKAVELING

Onderzoek naar de mogelijkheden voor verkaveling van een perceel en schetsontwerp verkavelingsvoorstel